top of page
jom46.jpg

JOM

Jeugdvraag Op Maat wil samen met kinderen, hun ouders en hulpverleners, mogelijkheden creëren opdat kinderen, jongeren en hun omgeving de regie terug in handen krijgen en kansrijk kunnen opgroeien.
Ze zijn opgestart in 2022 en hadden in eerste instantie een logo nodig om te kunnen beginnen. Momenteel wordt er ook gewerkt aan een website.

What we did

  • Logodesign
  • Photograpy

  • Print

  • Website

bottom of page